ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่องเปิดเผยราคากลางฯจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยรัญรุ่งเรือง บ้านหนองคู หมู่ที่ 2

14 ก.ย. 64