ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่องเปิดเผยราคากลางฯจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 84-0774 นม)

14 ก.ย. 64