ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่องเปิดเผยราคากลางฯจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยบำเพ็ญบุญ (ต่อจากของเดิม) บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4

26 ต.ค. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :