!!!ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ!!! เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เป็นกรณีเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 มกราคม 2565 และจะเปิดทำการการการสอนตามปกติในวันที่ 17 มกราคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

04 ม.ค. 65