ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาจ้างของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

11 ม.ค. 65