!!!ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ!!! เทศบาลตำบลขามทะเลสอมีความประสงค์ดำเนินการปิดตลาดสดเทศบาลฯ (ตลาดสีจาน) ตลาดนัดวันศุกร์ ตลาดเช้า และตลาดไนท์ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

18 ก.พ. 65