!!!ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ!!! ขอความร่วมมือ พี่ น้อง ประชาชน ผู้ที่ไปใช้บริการตลาดสดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ (ตลาดสีจาน) ระหว่างวันที่ 7 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 และผู้ที่ใกล้ชิดรวมถึงคนในครอบครัวกับผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวก ให้มาตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี ATK ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ !!!ตรวจฟรี!!!

18 ก.พ. 65