!!!ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ!!! ขอความร่วมมือ พี่ น้อง ประชาชน ผู้ที่ไปใช้บริการตลาดสดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ (ตลาดสีจาน) ระหว่างวันที่ 7 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 และผู้ที่ใกล้ชิดรวมถึงคนในครอบครัวกับผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวก ให้มาตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี ATK ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ และ วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ !!!ตรวจซ้ำ ตรวจฟรี!!! รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

19 ก.พ. 65