!!!ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ!!! ขอให้พ่อค้า แม่ค้า ตลาดสดเทศบาลฯ (ตลาดสีจาน) ตลาดเช้า ตลาดไนท์ ทุกคน ให้มาตรวจหาเชื้อโควิด 19 (ยกเว้นผู้ที่กักตัวไม่ตรวจมาตรวจ) หากไม่มีผลตรวจจะไม่อนุญาตให้ขายของในวันที่ 1 มี.ค. 2565 ให้มาตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี ATK วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้น ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

24 ก.พ. 65