!!!ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ!!! เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เป็นกรณีเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระว่างวันที่ 1 – 11 มีนาคม 2565 และเปิดการเรียนการสอนในวันจันที์ที่ 14 มีนาคม 2565

01 มี.ค. 65