!!!ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ!!! เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เป็นกรณีเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระว่างวันที่ 14 – 25 มีนาคม 2565 และเปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565

11 มี.ค. 65

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :