!!!ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ!!! เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เป็นกรณีเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระว่างวันที่ 1 – 12 เมษายน 2565 และเปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565

29 มี.ค. 65