ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.8-003 จากสายซอยพรมพลอย ถึงบริเวณเขตติดต่อตำบลขามทะเลสอ หมู่ที่ 7 บ้านพวงพยอม ตำบลขามทะเลสอ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,560 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,800 ตารางเมตร เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 มี.ค. 65

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :