!!!ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ!!! เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เป็นกรณีเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระว่างวันที่ 18 – 29 เมษายน 2565 และเปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565

18 เม.ย. 65