ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเที่ยงธรรม บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

18 เม.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :