ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.8-003 จากสายซอยพรมพลอย ถึงสายบริเวณเขตติดต่อตำบลขามทะเลสอ หมู่ที่ 7 บ้านพวงพยอม ตำบลขามทะเลสอ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

20 เม.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :