!!!ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ!!! เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เป็นกรณีเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระว่างวันที่ 2 – 12 พฤษภาม 2565 และเปิดการเรียนการสอนในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

28 เม.ย. 65