ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่องเปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Fitness) เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)

10 พ.ค. 65