ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.8-003 จากซอยพรมพลอย ถึง สายบริเวณเขตติดต่อตำบลขามทะเลสอ หมู่ที่ 7 บ้านพวงพยอม ตำบลขามทะเลสอ

11 พ.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :