ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนกขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 975 ตรม. (บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ) บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 ตำบลขามทะเลสอ

12 พ.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :