ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจ้างเหมาจ้างเหมาทาสีภายนอกและภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

27 พ.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :