ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อและรางระบายน้ำ คสล.ซอยแสงจันทร์ บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลขามทะเลสอ (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08 มิ.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :