ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อและรางระบายน้ำ คสล.ซอยแสงจันทร์ บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

29 มิ.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :