ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองมะค่า (ต่อจากของเดิม) บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

07 ก.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :