ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร ชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.8-009 สายซอยศรีจันทร์เชื่อมสายชาญชลาศัลย์ บ้านสีจาน หมู่ที่ 3 พร้อมตีเส้นจราจร จำนวน 2 ช่วงฯ

25 ม.ค. 66