ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อที่ดิน ขนาดพื้นที่ 6 ไร่ 3 งาน 66 ตารางวาฯ

02 ก.พ. 66