ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 8-008 สายหนองมะค่า ถึงจุดสิ้นสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 พร้อมตีเส้นจราจร จำนวน 2 ช่วง

07 ก.พ. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :