ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพูนทรัพย์ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 ตำบลขามทะเลสอฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 พ.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :