ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

05 ก.ย. 66