ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลฯ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

11 ก.ย. 66