ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณพร้อมหลังคาบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กรอบอลูมิเนียมบานเลื่อนกระจดใสพร้อมแผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนตฯ

14 ก.ย. 66