ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

03 พ.ย. 66