ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างเพื่อจ้างบุคคลและกำหนด วันเวลา สถานที่ดำเนินการเลือกสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

30 พ.ย. 66