ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) รหัสสายทาง นม.ถ.8-011 ถนนชาญชลาศัลย์-อ้อมใหญ่ เชื่อมถนนสายโคกแฝก บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 พร้อมตีเส้นจราจร จำนวน 3 ช่วงฯ

26 มิ.ย. 67