ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) รหัสสายทาง นม.ถ.8-011 ถนนชาญชลาศัลย์-อ้อมใหญ่ เชื่อมถนนสายโคกแฝก บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 พร้อมตีเส้นจราจร จำนวน 3 ช่วงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 ก.ค. 67