!!!ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ!!! เทศบาลตำบลขามทะเลสอมีความประสงค์ดำเนินการปิดตลาดนัดวันศุกร์ ตลาดเช้า และตลาดไนท์ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

14 ก.ย. 64

 

ดูภาพขนาดใหญ่  กดดาวโหลดเอกสารแนบด้านล่างครับ