!!!ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ!!! ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ขยายระยะเวลาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯออกไปเป็นระหว่างวันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2564

30 ก.ย. 64

 

ดูภาพ  ขนาดใหญ่กดดาวโหลดเอกสารแนบด้านล่าง  ครับ