ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

01 พ.ย. 61

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :