ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

13 พ.ย. 61