ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ชนิดแคปซีล บริเวณทิศใต้ของอาคารเอนกประสงค์เทศบาลฯ บริเวณอ่างหนองคู บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ม.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :