!!!ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ!!! ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ขยายระยะเวลาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯออกไปเป็นระหว่างวันที่ 18 – 29 ตุลาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

15 ต.ค. 64

ดูภาพขนาดใหญ่   กดดาวโหลดเอกสารแนบด้านล่างครับ