ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงบ่อพัก (MH) คสล.ซอยศาลตาปู่ 2 บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลขามทะเลสอ

09 เม.ย. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :