ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ด้านทิศตะวันตกของอาคารฯ

09 เม.ย. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :