ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าฉิม บ้านสีจาน หมู่ที่ 3 ตำบลขามทะเลสอฯ

30 เม.ย. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :