ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคาก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจรถนน ชาญชลาศัลย์ โดยการปูแอสฟัลท์ติกทับผิวจราจรเดิม พร้อมตีเส้นจราจรถนน บ้านพวงพะยอม หมู่ที่ 7 ตำบลขามทะเลสอ

23 พ.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :