!!!ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ!!! ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ขยายระยะเวลาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯออกไปเป็นระหว่างวันที่ 1 – 12 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

29 ต.ค. 64

ดูภาพ  ขนาดใหญ่กดดาวโหลดเอกสารแนบด้านล่าง ครับ