ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรดินซีเมนต์งานปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (NR-Preblend) ซอยหนองมะค่า บ้านพวงพะยอม หมู่ที่ 7

31 ก.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :