ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงน้ำแข็ง (ต่อจากของเดิม) บ้านหนองคู หมู่ที่ 2

31 ก.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :