!!!ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ!!! ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ขยายระยะเวลาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯออกไปเป็นระหว่างวันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

12 พ.ย. 64

ดูภาพขนาดใหญ่  กดดาวโหลดเอกสารแนบด้านล่างครับ