ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจะดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรถนนจุฬาพัฒนาโดยการปูแอสฟัลท์ติกทับผิวจราจรเดิม พร้อมตีเส้นจราจรถนน บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ตำบลขามทะเลสอ (ตามแบบที่เทศบาลฯกำหนด)

23 ส.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :